JM stortappar 400 miljoner Foto: JM

JM stortappar 400 miljoner

Ekonomi

13 juli 2018

Marknadsläget har slagit hårt mot JM. Bolaget visar i senaste delårsrapporten stora nedgångar i både omsättning och vinst.

 

Bygg- och fastighetsbolaget JM redovisar en vinst före skatt på 997 miljoner kronor för första halvåret i år. Det kan jämföras med vinsten på 1 430 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 5 407 miljoner kronor, jämfört med 6 064 miljoner kronor ett år tidigare.

"Lägre försäljning och lägre antal produktionsstartade bostäder i Stockholm minskade den pågående produktionsvolymen under första halvåret. Vi planerarför fler produktionsstarter under andra halvåret förutsatt en fortsatt stabilisering av bostadsmarknaden och stabila planprocesser." Så skriver vd Johan Skoglund i rapporten.

Av TT

Faktaruta

JM - första halvåret 2018:

  • Intäkterna minskade till 8 179 mkr (8 644) och rörelseresultatet minskade till 1 032 mkr (1 188).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 procent (13,7)
  • Resultatet före skatt minskade till 997 mkr (1 430) 1). Resultat efter skatt uppgick till 776 mkr (1 177) 1)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 30,7 procent (41,6) 1).
  • Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 11,10 kronor (16,50) 1)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –222 mkr (1 294)
  • Antal sålda bostäder minskade till 1 099 (1 735) och produktionsstarterna uppgick till 1 417 (1 719)

Källa: JM

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se