JM säljer på Lidingö

JM säljer på Lidingö

Transaktion

29 september 2023

JM har avtalat om försäljning av en kommersiell fastighet i Dalénum-området på Lidingö, Stockholm. Affären uppgår till cirka 21 mkr.

Fastigheten består av cirka 1000 kvadratmeter uthyrbar yta och är belägen i det tidigare AGA-området, numera Dalénum, som JM utvecklat till en levande stadsdel med ett tusental bostäder, vård- och omsorgsboende, service samt moderna kontor.

Novier har varit säljarens rådgivare i affären. Köpare är Klong Intermestic AB och Lejonporten AB genom bolag.

Affären, som uppgår till cirka 21 mkr med ett resultat från fastighetsförsäljning om cirka 14 mkr, kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2023 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Erläggande av likvid sker i samband med frånträdet den 9 oktober 2023.

- Affären visar på attraktiviteten för Dalénum, ett bostadsområde som JM utvecklat på ett fantastiskt sätt. Området har idag flera kommersiella hyresgäster, och denna försäljning är ett led i att ytterligare förstärka utbudet i Dalénum. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. Jag vill tacka både JM och Klong/Lejonporten för att väl genomförd affär, säger Martin André, Transaction Services på Novier.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se