JM miljardsäljer i Stockholm Foto: TT

JM miljardsäljer i Stockholm

Transaktion

3 juli 2019

Totalt kommer JM få 1,2 miljarder när de nu säljer till Aberdeen. Objeketen har ingått i större utvecklingsområden där bolaget genomför bostadsprojekt

JM har tecknat avtal med Aberdeen Standard Investment om försäljning av tre hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till 1 200 mkr.

Fastigheterna som avyttras är de färdigställda fastigheterna Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 samt Sundbyberg Lådmakaren 4 som har produktionsstartats under det andra kvartalet 2019.

De har ingått i större utvecklingsområden där JM genomför bostadsprojekt.Totalt avyttras 376 bostäder. Försäljningen av Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 kommer att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling under det tredje kvartalet 2019 där resultatet uppgår till 170 mkr.

Tillträde sker av Lidingö Tryckregulatorn 2 och Täby Spaken 1 under tredje kvartalet 2019 och Sundbyberg Lådmakaren 4 planerat till andra kvartalet 2022.

Likvid erhålls med cirka två tredjedelar under tredje kvartalet 2019 och med resterande del vid tillträdet av Sundbyberg Lådmakaren 4. Sundbyberg Lådmakaren 4 kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande, inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

– Vi ser den starka marknaden som en god möjlighet att avyttra några av våra hyresrättsfastigheter som vi har utvecklat på egen mark. Under de senaste åren har JM byggt upp och utvecklat en stor hyresrättsportfölj där volymen har kommit upp till en nivå där det nu är aktuellt att avyttra ett antal fastigheter. JM har som målsättning att utveckla minst två hyresrättsprojekt per år vilket vi även i fortsättningen kommer sträva mot, säger Pär Vennerström, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

Newsec rådgivare åt JM vid försäljningen av premiumportföljen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se