JM köper mark i Stockholm

JM köper mark i Stockholm

Stadsutveckling

26 mars 2018

Bolaget tecknar exploateringsavtal med Stockholm Stad gällande förvärv av mark i centrala Stockholm.

 

Kvarteret Persikan har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 280 bostäder.

Tillträde och betalning sker etappvis och är beräknat till åren 2019-2021. Affären uppgår till 437 mkr med tillkommande reglering i samband med tillträde och kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2018.

De förvärvade kvarteren är belägna i ett attraktivt läge på östra Södermalm och används idag till SL:s bussdepå. Den gamla bussdepån kommer att rivas för att göra plats för de kommande bostadskvarteren. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm.

– Det är glädjande att få vara delaktig i utvecklingen av Barnängen på Södermalm med nya attraktiva bostäder. Kvarteret Persikan är ett fint bostadsläge som vi ser fram emot att arbeta vidare med, säger Elin Blixt, regionchef JM Stockholm syd.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se