JM gör största vinsterna i Stockholm
Foto: JM

JM gör största vinsterna i Stockholm

Ekonomi

2 februari 2018

Trots nedgången på bostadsmarknaden lyckas byggbolaget JM höja sin lönsamhet.

 

Klart högst är vinstmarginalerna i Stockholm. Men prisfallet tvingar även JM att sänka priserna på sin nyproduktion.

I JM:s bokslut syns en lägre försäljning under sista kvartalet och en lägre andel försålda bostäder innan byggena är klara.

– Under hösten har vi sett att marknaden är mer avvaktande, säger vd Johan Skoglund.

Priserna på andrahandsmarknaden har fallit i storleksordningen tio procent, men att det värsta av prisnedgången nu är över, tror Skoglund. Och nyproduktionen tvingas följa efter.

– Under början av 2018 tror jag att köpare och säljare börjar möta varandra.

JM:s lönsamhet på sålda bostäder är trots prisfallet fortsatt i stigande och klart högst i Stockholm. Det är en effekt av gamla affärer gjorda 2015 och 2016, enligt Skoglund.

– Men blir det en normaliserad marknad framöver tror vi på bibehållna marginaler, säger han.

Kvartalsvinsten landade på 621 miljoner kronor, något högre än samma period året före. Lönsamheten, mätt som rörelsevinst i förhållande till intäkter steg. I Stockholm är den högst, nästan 22 procent, upp från drygt 19 procent året före. Det kan jämföras med affärsområdet JM Utland, i huvudsak Norge och Finland, där vinstmarginalen ligger på betydligt lägre, 8,6 procent.

Av Olle Lindström/TT

Faktaruta

JM:s delår i siffror:

JM:s vinst före skatt blev 621 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 597 miljoner kronor motsvarande period året före.

Omsättningen uppgick till 4 551 miljoner kronor, jämfört med 4 296 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 11 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 9:50 kronor per aktie.

Källa: JM

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se