JM gör ny miljonförsäljning Foto: JM

JM gör ny miljonförsäljning

Transaktion

19 mars 2019

Totalt landar prislappen för avyttringen på över 70 miljoner. Tillträde för köparen sker, och dellikvid erhålls, under det första kvartalet 2019.

 

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Morbergtoppen i Röyken kommun och fastigheten Tollnes i Skien kommun. Affären uppgår till 71 miljoner.

Fastigheterna är belägna i Röyken kommun, söder om Slemmestad samt i Tollnes kommun utanför Skien. Affären är i linje med JMs strategiska inriktning att fokusera på större tillväxtorter. 

Återstående likvid erhålls under det andra kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 38 miljoner och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det första kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se