JM & OBOS bygger  2 500 bostäder i Lund

JM & OBOS bygger 2 500 bostäder i Lund

Stadsutveckling

8 juli 2022

JM har genom ett till hälften ägt joint venture-bolag med OBOS Nya Hem AB förvärvat en fastighet i Lund, som i en blivande detaljplan bedöms möjliggöra utveckling av totalt cirka 2 500 bostäder.

Till detta tillkommer även kommersiella lokaler. Förvärvet uppgår till totalt 725 mkr, med tillträde och erläggande av likvid under det tredje kvartalet 2022.

Förvärvet utgörs av fastigheten Lyckebacken 5 i Lund, som utgörs av kontors-, verksamhets- och lagerlokaler omfattande cirka 72 000 kvadratmeter uthyrbar yta. JMs hälftenägda andel av affären redovisas som förvärv av exploateringsfastighet inom affärssegment JM Bostad Riks under det tredje kvartalet 2022.

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Lunds nya Pågatågsstation Klostergården, som beräknas öppna under 2023. Vid lagakraftvunnen detaljplan bedöms fastigheten möjliggöra utveckling av 230 000 kvadratmeter bruttoarea bestående av totalt cirka 2 500 bostäder och kommersiella lokaler, med förväntad produktionsstart 2027.

– JM satsar nu på ett nytt stort utvecklingsområde i Lund. Den direkta närheten till den nya tågstationen, skolor och närservice samt Höjeådalens naturreservat innebär mycket fina möjligheter att utveckla en levande stadsdel med bostäder, kontor och service. Vi ser fram emot att tillsammans med OBOS och Lunds stad förverkliga den potential som finns i området, säger Lau Borch, regionchef JM Bostad Riks Syd.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se