Jernhusens HR-chef avgår

Jernhusens HR-chef avgår

Stadsutveckling

18 augusti 2014

Jernhusens HR-chef, Ulrika Frisk, slutar på företaget för att under hösten tillträda tjänsten som HR-chef på Anticimex i Sverige.

Ulrika Frisk har arbetat hos Jernhusen sedan i februari 2009 med uppdraget att utveckla HR-avdelningen och dess verksamhet.

Hon var först ut att representera HR i ledningsgruppen och har framgångsrikt utvecklat Jernhusens HR-processer. Ulrika har också startat upp företagets Ledarutvecklingsprogram och tagit initiativ till Jernhusens medarbetarundersökning.

“Jag vill tacka Ulrika för det fantastiska jobb hon har gjort med att utveckla HR till att bli en stabsfunktion som verkligen bidrar till vår affär. Det är också roligt att se att Jernhusen lyckas med att utveckla sina medarbetare till att ta sig an ännu större uppdrag. Jag önskar Ulrika all lycka till i sin nya position!”, säger Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen. Ulrika sista arbetsdag på Jernhusen blir under oktober. Rekrytering av ny HR-chef har inletts.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

 

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Jernhusen,

För övrig information, kontakta:

Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, Tel: 070-621 26 29, eller Ulrika Frisk, HR-chef Jernhusen, Tel: 08-410 032 52