Jernhusen tecknar nya Malmöavtal
Foto: Jernhusen

Jernhusen tecknar nya Malmöavtal

Uthyrning

6 februari 2019

85 procent av Jernhusens kontorsfastighet Foajén i Södra Nyhamnen är nu uthyrt.

Ramboll och Aspekta är två av totalt sex företag som har tecknat avtal i det stationsnära läget.

- Det är en spännande utveckling vi ser i stationsområdet. Fler företag tänker hållbart och ser möjligheten med kontor i stationsnära lägen. Det ger en konkurrenskraftig fördel, inte minst vid rekrytering, säger Sara MacDonald, chef region Syd på Jernhusen.

I Foajén finns 7 700 kvadratmeter kontor. Utöver Ramboll och Aspekta har även CLX, Capish och Bona, tecknat avtal för sammanlagt 85 procent av ytan i ett av Malmös mest kollektivtrafiknära kontorshus.

- Det var framför allt tre saker som gjorde att vi valde Foajén: läget, flexibiliteten och hållbarheten. Vi planerar samhällen för människor och vill jobba där människor befinner sig. På vår tillväxtresa letade vi nya lokaler där vi kan jobba på nya innovativa sätt och med ett hållbarhetstänk som stödjer våra värderingar. Med flytten till Foajén kommer vi att sitta centralt, i lokaler där vi har möjlighet att växa, i en byggnad som inte bara blir BREEAM-certifierad utan också i enlighet med WELL, där vi kan arbeta i en hållbar och hälsofrämjande miljö, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Flera av företagen lyfter hållbarhet och närheten till kollektivtrafik som viktiga faktorer vid valet av Foajén. Faktorer som är viktiga både för företaget och deras medarbetare.

- Aspekta arbetar bland annat med hållbarhetskommunikation och då vill vi leva som vi lär. Flytten till Foajén, som ligger granne med Malmö Centralstation och har högsta tänkbara hållbarhetsklassificering, är bland det bästa vi kan göra för att minska vårt klimatavtryck. Dessutom underlättar det nya kontoret både rekrytering och moderna effektiva arbetsformer, säger Thomas Pålsson, VD på Aspekta.

Den fortsatta planeringen av Södra Nyhamnen omfattar bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se