Jernhusen storsatsar på Flemingsbergs station

Jernhusen storsatsar på Flemingsbergs station

Stadsutveckling  

8 augusti 2017

AIX får uppdraget att rita om fastigheten inför att SJ stänger av Stockholms central och gör Flemingsberg till omstigningsstation.

 

Flemingsbergs station är en av Sveriges mest trafikerade tågstationer med 4,4 miljoner resenärer årligen.

Jernhusens tilltänkta ombyggnation är en del av upprustningen av den så kallade Getingmidjan, järnvägssträckningen mellan Stockholms central och Stockholms södra. Flemingsberg kommer att vara omstigningsstation för södergående fjärrtågspassagerare under somrarna 2018 till 2020 när trafiken från centralen stängs av.

I samband med ombyggnaden får stationen ytterligare ett spår för att öka kapaciteten till fyra spår för fjärrtåg och två för pendeltåg.

AIX uppdrag fokuserar på att förbättra entrésituationen och flöden genom stationsbyggnaden. Stationens fasad mot gångbron öppnas upp och ett tillägg i form av ett skärmtak skapar en skyddad entréplats.

Stationens planlösning har ombearbetats för att möjliggöra fler butiker och ett nytt utbud av restauranger.

Ombyggnadsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart i februari 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se