Jernhusen säljer mark – blir bostäder Foto: Obos

Jernhusen säljer mark – blir bostäder

Bostäder

3 oktober 2018

Tanken är att det ska bli ett 60-tal bostäder på Jernhusens sålda mark.

 

Jernhusen säljer en fastighet på Alnängarna intill CV-området i centrala Örebro. Köparen av fastigheten Kolonilotten 3 är bostadsutvecklaren Obos.

Ett 60-tal bostäder med cirka 15 radhus samt ett flerbostadshus planeras på Alnängarna i Örebro. Köpeskillingen uppgår till 36 miljoner. Obos tillträder fastigheten när den pågående saneringen av marken är färdigställd. Byggstart beräknas till hösten 2019.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av Centralverkstaden där bostäder är ett viktigt tillskott för området och för Örebro. Radhus blir ett bra bidrag i området som bidrar till en fortsatt attraktiv stadsutveckling säger Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen.

De första delarna av Alnängarna bebyggs redan med bostäder av JM som köpte bostadsbyggrätter av Jernhusen under 2015 och 2017.

Under hösten planeras detaljplanearbetet att påbörjas för nästa etapp i området Centralverkstaden, som omfattar de östra delarna av CV-området i centrala Örebro.

Målbilden är en stadsdel full av liv och med karaktär, där flera gamla tegelbyggnader bevaras samtidigt som det blir många nya byggnader och mötesplatser.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se