Jernhusen ser ljusning - resandet mot normal nivå – Under det tredje kvartalet har resenärsflödena, och därmed besökstalen på stationerna, börjat öka, konstaterar Jernhusens VD Kerstin Gillsbro.

Jernhusen ser ljusning - resandet mot normal nivå

Ekonomi

25 oktober 2021

Statliga Jernhusen redovisar ett lägre förvaltningsresultat under Q3, jämfört med samma period i fjol. Men bolaget noterar ökade resnärsflöden.

 

 

Under Q3 miskade Jenhusens hyresintäkter till 277 miljoner kronor (308).

Driftnettot uppgick till 155 miljoner kronor (226) och förvaltningsresultatet till 104 miljoner kronor (163).

Bolagets resultat i kvartalet ökade dock. Resultatet före skatt noterades till 194 miljoner kronor (134), och resultatet efter skatt blev 158 miljoner kronor (112).

– Under det tredje kvartalet har resenärsflödena, och därmed besökstalen på stationerna, börjat öka. På många stationer börjar flödena närma sig samma nivåer som före coronakrisen. Det är glädjande att notera att de ökade besökstalen medför bättre omsättning för butiker, restauranger och caféer på stationerna. Därmed har också efterfrågan på våra lokaler stärkts och vi ser att vakanserna i stationerna framåt kommer att minska. Ett ökat resenärsflöde medför även att de rörliga intäkterna antas stiga från dagens låga nivåer, säger VD Kerstin Gillsbro.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se