Jernhusen lanserar grön obligation
Foto: TT

Jernhusen lanserar grön obligation

Ekonomi

7 november 2018

Bolaget har nu bestämt sig för att genomföra en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 100 miljoner.

Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett belopp om nominellt 103 miljoner. Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 100 miljoner.

Den nya gröna obligationen emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,29 procentenheter under tre år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

– Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också i linje med vår strategi att utöka vår gröna finansiering, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se