Jernhusen köper depå i Gävle Jernhusen Depå i Boxholm, Bild: Jernhusen

Jernhusen köper depå i Gävle

Transaktion

27 juli 2012

Jernhusen utökar sin depåportfölj genom att teckna avtal om förvärv av underhållsdepå i Gävle. Säljaren är SJT Fastigheter AB. 

Jernhusen har tecknat avtal med SJT Fastigheter AB om förvärv av underhållsdepå i Gävle för gods- och motorvagnsunderhåll.  Jernhusen äger sedan tidigare en underhållsdepå i Gävle och har identifierat orten som en viktig nod för järnvägstrafik.

Genom affären säkerställs möjligheten att även i framtiden kunna erbjuda rätt kapacitet och effektiva lösningar för underhåll av järnvägsfordon. Jernhusen ser fram emot att utveckla depåerna i Gävle i nära samarbete med marknadens aktörer och därigenom kunna erbjuda effektiva lösningar på marknaden.

"Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra nya hyresgäster se på möjligheterna att förbättra och effektivisera anläggningen", säger Charlotte Törsleff vid Jernhusen.

Skribent


Källa:

Jernhusen Pressmeddelande

För övrig information, kontakta: 

Anna Nygren, Affärsansvarig Transaktioner Jernhusen, Tel: 08-410 626 58


Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen, Tel: 08-410 032 08