Jernhusen köper Cityterminalen Foto: Wikipedia

Jernhusen köper Cityterminalen

Transaktion

18 januari 2018

Övertagandet innebär att Jernhusen kan ta ett helhetsgrepp för bytespunkterna i hela stationsområdet i Stockholm.

 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar Stockholms Centralstation samt äger och jobbar redan med utveckling och förvaltningen av den kommersiella verksamheten på Cityterminalen.

- Bytespunkter är en av våra kärnverksamheter. Vi får nu ansvar för hela stationsområdet när Cityterminalen integreras med Stockholms Centralstation. Stationsområdet är ett långsiktigt viktigt område där vi bland annat planerar för framtidens Centralstation, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Fler reser med buss och tåg och vårt mål är att förenkla resan för resenärerna.

Det finns flera fördelar med att Jernhusen blir huvudman för STAB.

- Vi har bedömt att bussterminalverksamheten, och därmed stadens intresse att bussar inte ska stå uppställda på gatumark, kan säkerställas utan att staden är delägare. Staden anser att det finns fördelar med att verksamheten samlas på en huvudman. Med Jernhusen som huvudman kan terminalverksamheten fortsätta att utvecklas då verksamheten ligger närmare Jernhusens övriga uppdrag och intressen i terminalen, säger Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad.

Jernhusen köper Stockholms Stads aktieinnehav till ett värde av 13,5 miljoner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se