Jernhusen investerar 150 miljoner i Solnas Hagalund depå

Jernhusen investerar 150 miljoner i Solnas Hagalund depå

Stadsutveckling

2 juni 2014

Jernhusen investerar 150 miljoner i ombyggnation och teknisk utrustning av Hagalundsdepån inför tågoperatören MTR Express inflytt under 2015.

MTR Express kommer att underhålla sina tåg i Hagalunds depå i Solna - norra Europas största depå för tågunderhåll. Jernhusen bygger en helt ny, modern motorvagnshall på platsen där Gamla vagnhallen nu ligger.

Hongkongbaserade MTR kommer, genom sitt dotterbolag MTR Express, börja köra persontåg mellan Stockholm och Göteborg under 2015.

"Vi är mycket glada över att kunna möta MTR Express efterfrågan, vad det gäller underhållet av deras nya tåg. En extra poäng är att vi kan erbjuda dem plats i vår depå i Hagalund, som ligger helt rätt placerad för deras behov", säger Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen.

Hallen kommer att utrustas med tekniska lösningar för daglig skötsel och underhåll av MTR Express nya tåg.

För mer information om projektuveckling, se även konferens: Konsultsansvar: Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Jernhusen, 

För övrig information, kontakta:

Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen, Tel: 08-410 032 08