Previous Next

Jan Persson kräver Upplands-Bro kommun på 160 mkr

Juridik

10 september 2021

Jan Persson, grundare och ägare till Kilenkrysset, kräver Upplands-Bro kommun på 160 miljoner i en infekterad strid som nu ska avgöras i Attunda tingsrätt.

Den inledande delen av rättegången avslutades igår och om två veckor hålls slutanförandena och rättegången avslutas.

Rättegången står mellan Kungsängen Exploatering AB, som ingår i Kilenkryssetkoncernen, och Upplands-Bro kommun.

Konflikten ett markområde i Upplands-Bro kommun.

– Jag är aningen förbannad. Kommunen säger att avtalet inte är giltigt, men vi har tagit i hand och vi har skrivit under. Det här är vansinne, säger Jan Persson, Kilenkryssets VD, grundare och ägare till Strengnäs Tidning.

För nio år sedan avsåg Kilenkrysset att uppföra ett logistikområde på sin mark i Kungsängen, men bankerna var då återhållsamma med krediter.

Upplands-Bro kommun ville gärna se projektet förverkligat. Kilenkrysset överlät därför marken till kommunen för en 20 miljoner kronor. I gengäld skulle kommunen upplåta tomträtten och ge Kilenkrysset möjlighet att senast den 30 juni 2019 köpa fastigheten åter för samma summa - 20 miljoner kronor.

Jan Persson betrakltar överenskommelsen som ett lån. Innan tiden löpte ut begärde Kilenkrysset att få köpa tillbaka tomträtten. Men då hävdade kommunen att priset var 100 miljoner kronor.

– Man kan inte lova att i framtiden är en mark värd en viss summa, utan man måste ta hänsyn till vad markens värde är här och nu, har Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell tidigare sagt till tidningen Mitt i.

I första kräver nu Kilenkrysset att tingsrätten ska fastställa att bolaget har bättre rätt än kommunen till den aktuella fastigheten.

I andra hand kräver Kilenkrysset kommunen på 142 miljoner kronor för tomträtten samt ränta om i dagsläget 18 miljoner kronor.

Flera vittnen och sakkunniga, som har kallats av Kilenkrysset, har nu hörts av tingsrätten.

 – Jag har aldrig varit med om en kommun – en kommun! – som beter sig så här. Vi har ordnat 2 500 arbetstillfällen till den här kommunen och så gör de så här. En sak är säker, vi ska aldrig mer ska göra affärer i en sån skitkommun, säger Jan Persson till Strengnäs Tidning.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se