Jan Jörnmark: “Finansinspektionen har bestämt att vi ska bo dyrt” Jan Jörnmark.

Jan Jörnmark: “Finansinspektionen har bestämt att vi ska bo dyrt”

 

14 september 2016

Amorteringskravet tömmer städer på en köpstark medelklass. Det menar Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia: - Det här är absurt, säger han till World In Property.

 

Den 1 juni tidigare i år infördes amorteringskravet för nya bostadslån som togs efter nämnda datum. Finansinspektionen menar att det tog fram förslaget eftersom att de såg tendenser på att hushåll som har över 50 procents belåningsgrad är väldigt känsliga för ekonomiska störningar. Kortfattat skulle dessa hushåll, vid en ränteökning, kraftigt minska sin konsumtion vilket kan ge allvarliga effekter för konjunkturen.

I morse kom en rapport från Svensk Mäklarstatistik (som du i dag kan läsa en artikel om på World In Property)som visar att priserna på bostadsrätter sjunkit, men att intresset för att gå på visningar har ökat i jämförelse med när amorteringskravet infördes.

Finansinspektionen sätter käppar i hjulet

Än så länge är det dock för tidigt att dra några större slutsater gällande vilka konsekvenser kravet får, anser Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers i Göteborg. Men han menar att Finansinspektionens förslag som låg till grund för riksdagens beslut sannolikt kommer att skapa en hämmande effekt på framför allt fastighetsmarknaden.

- Finansinspektionen har lagt ett betydande hinder för marknaden. Det här är absurt, men nu har vi det här kravet och då får vi se effekterna av det på längre sikt, men tycker man att det är okej att folk bor trängre och långt utanför stan så är det här rätt väg att gå.

Hindret innebär helt enkelt att det har blivit dyrare att köpa sin egen bostad. Lånen kostar mer och skuldsättningen hos låntagare blir allt högre:

- Nu har finansinspektionen bestämt att det ska vara dyrt att bo och så kommer det vara, konstaterar han.

Stor utflyttning från städerna

Att en köpstark medelklass lämnar städerna för billigare och attraktivare boende utanför storstan är ingen ny företeelse.

I exempelvis Göteborg har barnfamiljer med vuxna i åldrarna 35-45 sedan 60-talet valt att bosätta sig i förorterna och i kranskommunerna. Anledningen är främst att Göteborg inte haft en mer gynnsam byggnadspolitik för citykärnan och att det ofta är billigare i kommuner som ligger i en 8-12 mils radie från en storstad.

- Sedan 1960 så har vi i Göteborg haft en stabil utflyttning av medelklassen och det för med sig flera problem i form av avsaknad av skatteintäkter och så vidare. Vi har sett sedan länge att de som kommer till Göteborg i hög grad har ett utomeuropeisk ursprung eller så är de nyfödda. Om man upplever det som ett problem att en köpstark medelklass lämnar staden för landet så måste man nog göra något åt det här. Än så länge har man inte gjort det.

Utflyttning ett samhällsproblem

Vilken effekt denna mångåriga trend kommer att få är svårt att säga, men Jörnmark anser att man bör ställa sig frågan vad detta får för betydelse i stort. Hur påvåerkas samhället av att den stabila utflyttningen av barnfamiljer inte stannar av?

- Om det här fortsätter: Hur kommer situationen att se ut i till exempel skolorna om tio år, frågar Jörnmark retoriskt.

Att amorteringskravet skulle få bopriserna att falla kraftigt, och att medelklassen flyttar tillbaka till storstaden av den anledningen tror inte Jörnmark. Han vill samtidigt också ta död på diskussionen om boprisernas storlek:

- Jag kan inte förstå argumentet att det är för dyra priser på bostäder i Sverige, det är ju marknaden som sätter priserna. Det är ju som att klaga över att tomater ska vara billigare, det funkar inte riktigt så. Det handlar om tillgång och efterfrågan. Sen har det blivit dyrt för dom som köper sina bostäder eftersom dom lånar pengar och det är ju problemet.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se