Intensiv utveckling inom digitalisering och proptech

Intensiv utveckling inom digitalisering och proptech

Analys

12 november 2020

Digitaliseringen inom fastigheter och bygg fortsätter att utvecklas och fördjupas. Innovationerna, aktörerna, projekten och investeringarna blir allt fler. Och med Boverkets modernisering av planprocessen och nya klassifikationssystemet CoClass kan hela samhällsbyggnadsprocessen digitaliseras fullt ut. Som ett tecken i tiden genomförs idag inte mindre än tre olika seminarier i ämnet. Property in Sweden inleder nu en kontinuerlig bevakning av digitaliseringen i branschen i samverkan med PropTech Sweden.

Alla dagens tre seminarier genomförs enbart via webben p.g.a. Corona-situationen och kommer att sammanfattas på arrangörernas hemsidor. Här kommer man kunna ta del av en hel del intressanta exempel och analyser.

9.00-11.00 arrangerar Öresundskraft och Fastighetsägarna Syd ”PROPTECH ÖRESUND 2020”. Bland programpunkterna finns:

*New Real Estate - fastighetens värde i den nya delningsekonomin med Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer Stockholm och Service.

*Digitalisering i fastighetsförvaltningen - vem är det som kör egentligen? med Sofia Stensson, Researcher på RISE.

*Ett starkt ekosystem inom Proptech öppnar upp för möjligheter med Roger Tofft, VD och initiativtagare, PropTech Sweden.

13.00 är det dags för ”NORDIC CONTECH TALK” på Temat ”Bygga på nytt sätt – best practice”. Bakom arrangemanget och Nordic ConTech står Svensk Byggtjänst och dagens program innehåller t.ex. följande:

*LCA – Så räknar vi på klimatpåverkan i tidiga skeden med Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef, Skanska.

*Rita på smartare sätt – Generativ design för tidiga skeden med Jerker Hägglund, Spacemaker.

*Planera – Vi bygger dubbelt så snabbt genom rätt planering med David Hebrand, koncernchef och medgrundare mod:group.

13.00 börjar också konferensen ”SMART PROPERTY 2020”, som sedan pågår under dagen och fortsätter imorgon. Arrangörer är Netmore i samarbete med PropTech Sweden och årets tema är proptech och IoT-tillämpningar. Bland dagens programpunkter finns bland annat följande:

*Fastighetsutveckling kräver hållbarhetsfokus med Johanna Fredlin, Riksbyggen.

*Infrastruktur för att möta digitaliseringen med Edward Rassmus, Netmore.

*Framtidens fastighetsförvaltning idag med Tobias Larsson, Newsec.

– Utvecklingen inom proptech och digitaliseringen av hela samhällsbyggnadsprocessen intensifieras nu. Det händer oerhört mycket spännande på alla fronter inom ämnet, menar Roger Tofft, PropTech Sweden.

I ett nära samarbete med PropTech Sweden och utökad egen bevakning kommer World in Property att kontinuerligt spegla utvecklingen genom artiklar, reportage och analyser.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se