Intea tappar i delårsrapporten Foto: Wikipedia

Intea tappar i delårsrapporten

Ekonomi

15 november 2017

Bolaget har ökade hyresintäkter och beståndet har ökat. Samtidigt tappar Intea när det kommer till resultatet både på helår och i kvartal.

 

Delårsrapport januari – september 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 70,3 mkr (57,6) i kvartalet och 196,7 mkr (80,4) i perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 7,1 mkr (14,5) i kvartalet och 31,6 mkr (13,5) i perioden.
  • Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 28,2 mkr (28,2) i kvartalet och 83,1 mkr (33,1) i perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 mkr (9,4) i kvartalet och 35,7 mkr (174,9) i perioden.
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 609 mkr vid periodens utgång (3 552).
  • Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet juli till september

  • I början av juli tillträdde Intea fastigheten Karlsro 1 i Solna, omfattande drygt 12 800 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 26,1 mkr.
  • I samband med emission av obligationer i månadsskiftet juni/juli genomfördes en amortering om 1 200 mkr av bolagets brygglån. Samtidigt togs nya ägarlån upp om 325 mkr.
  • Efter kvartalet, den 1 november, förvärvades området Vänerparken, bestående av fyra fastigheter i Vänersborg omfattande cirka 39 000 kvm yta. Hyresvärdet uppgår till 53,2 mkr.
  • Efter kvartalet, etablerades ett företagscertifikatsprogram om 3 000 mkr. I början av november emitterades 1 400 miljoner kronor för att använda till refinansiering av säkerställd skuld, pågående projekt samt förvärvet av Vänerparken.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se