Intea skriver nytt långkontrakt

Intea skriver nytt långkontrakt

Uthyrning

23 augusti 2019

I tidigare outnyttjade lokaler skapas moderna utbildnings- och träningslokaler för polisens medarbetare på området.

Intea Fastigheter har tecknat ett nytt 6-årigt avtal med Polismyndigheten om att hyra 1 165 kvm i nya totalrenoverade lokaler på Garnisonsområdet i Linköping.

I tidigare outnyttjade lokaler skapas moderna utbildnings- och träningslokaler för polisens medarbetare på området. Ombyggnadsarbetena är i full gång och inflyttning är beräknad till februari 2020.

– Vi är glada och tacksamma för att vi har kunnat hjälpa Polismyndigheten med att få fram nya utbildnings- och friskvårdslokaler. Byggnaden som ligger på Garnisonsområdet i Linköping är om- och tillbyggd i olika omgångar där de äldsta delarna är från 1921 och de senaste från 2018. I och med den här förhyrningen är byggnaden nu uthyrd i sin helhet, säger Johan Elwing, VD på Intea Garnisonen AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se