Intea rekryterar utvecklare från Specialfastigheter Gustav Tidman lämnar Specialfastigheter för en ny roll på Intea.

Intea rekryterar utvecklare från Specialfastigheter

Personnytt

31 januari 2022

Intea rekryterar en tung projektutvecklare från Specialfastigheter.

Gustav Tidman ansluter till Intea i rollen som projektledare med placering på projektavdelningen i Linköping. Gustav tillträder tjänsten den första april och kommer att ha en viktig roll i Inteas ny-, till- och ombyggnationsprojekt.

Gustav har en bred erfarenhet från fastighetsbranschen i roller såsom projektchef, projektledare och installationssamordnare. Han kommer närmast från Specialfastigheter där han har haft rollen som projektutvecklare med ansvar för att bland annat tillsammans med Kriminalvården arbeta fram deras så kallade typhus – en standardiserad byggnadstyp som fungerar som modell för kommande anstaltsbyggnader.

– Intea har under åren byggt upp en gedigen projektportfölj och vi ser en fortsatt god tillväxt. Vi jobbar med specialiserade projekt där vi besitter stor erfarenhet och jag är övertygad om att Gustav med sin breda projektkunskap kommer att vara ett värdefullt tillskott till projektorganisationen, säger Peter Jacobsson, projektchef.

Inteas projektportfölj uppgår idag till omkring nio miljarder kronor i investeringsvolym med 165 000 kvm uthyrningsbar yta.

Bolagets projektorganisation förstärks löpande och består i dagsläget av tio medarbetare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se