Intea raketökar under 2018 Foto: TT

Intea raketökar under 2018

Ekonomi

9 november 2018

Bolaget går starkt framåt när de nu presenterar sina siffror för 2018. Intea har gjort ett rejält lyft mot föregående år.

 

Under året har Intea bladn annat förvärvat Norrtälje polishus, en affär som slutfördes i juli. Byggnaden omfattar 6 166 kvadratmeter uthyrningsbar yta och hyresvärdet uppgår till 7,4 miljoner.

De har även tecknst ett avtal med Region Östergötland om att hyra cirka 850 kvadratmeter specialanpassade lokaler på Garnisonen i Linköping samt att ett avtal har ingåtts med ProNordic Innovation AB om förvärv och samarbete för fortsatt utveckling av ett nytt polishus i Gävle. Förvärvet omfattar en sammanlagd tomtyta om 4 088 kvadratmeter.

Dessa affärer visar sig tydligt i den rapport som kom i morse. Bolaget har gjort stora ökningar i sina hyresintäkter samt att resultatet fördubblats mot föregående år och ligger i dag på 83 miljoner kronor.

Av Redaktionen

Faktaruta

Inteas januari/september 2018:

  • Hyresintäkterna uppgick till 268 mkr (197) i perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 59 mkr (32) i perioden. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 125 mkr (83) i perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 83 mkr (36) i perioden.
  • Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 353 (685) under perioden.
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 751 mkr vid periodens utgång (4 609).

Källa: Intea

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se