Insiders satsar stort i tre fastighetsbolag Lars Göran Bäckvall, storägare och styrelseledamot i NP3, har i tre omgångar senaste tiden köpt drygt 42 000 aktier i bolaget för sammantaget nio miljoner kronor. Även i SBB och Atrium Ljungberg har insiders senaste månaden gjort stora köp.

Insiders satsar stort i tre fastighetsbolag

Ekonomi

10 september 2021

Insiders gör nu stora försäljningar både inom fastigheter och börsen som helhet. Men i tre fastighetsbolag har insiders köpt för över 77 miljoner senaste månaden.

Enligt en sammanställning som gjorts av SVT Nyheter utifrån Holdings register, har insiders totalt sett under årets första åtta månader nettosålt aktier för 5,4 miljarder kronor. Det är en miljard kronor mer jämfört med förra årets alla tolv månader.

Stora enskilda affärer har förvisso påverkat siffrorna, men SVT:s analys är att det nu rustas för börsfall på flera initierade håll, efter en lång börsuppgång. SVT pekar även bland annat på att Alecta, som förvaltar över 1 100 miljarder kronor åt 2,6 miljoner privatkunder, nu minskar aktieandelen i värdeportföljen inför risken för fallande kurser. 

I morse kom ytterligare ett tecken på oro för sjunkande aktiekurser på börsen: Fondbolagens förening meddelar att aktiefonder uppvisade nettouttag om 6,5 miljarderi augusti månad. Det är första gången sedan oktober ifjol som ett negativt nettosparande i aktiefonder noteras.

World in Properrty beskrev förra veckan hur det nu allt mer talas om säljläge vad gäller fastighetsaktier, sedan fastighetsbolags-index rusat 70 procent på ett år.

Några insiders inom fastighetsbolag har också gjort stora försäljningar på sistone. Bland annat har Sagax styrelseordförande och storägare Staffan Salén nyligen sålt en miljon B-aktier för 324 miljoner kronor i bolaget. Och Jens Engwall, styrelseledamot och tidigare VD i Nyfosa har i omgångar sålt aktier i Nyfosa för nästan 50 miljoner kronor.

Men det finns några tydliga exempel på raka motsasten, där insiders inom fastighetsbolag har gjort storköp den senaste månaden.

SBB, Atrium och NP3 motvalls

Enligt Holding har det den senaste månaden gjorts omfattande insiderköp i SBB, Atrium Ljungberg och NP3.

I SBB har två insiderköp om drygt 47 miljoner kronor gjorts. Gällande Atrium är siffran drygt 21 miljoner och i NP3 strax över nio miljoner.

I SBB är det VD Ilija Batljan som står för den stora delan av de aktuella insiderköpen. Han köpte en miljon B-aktier för 47,2 miljoner kronor. Det innebär att Ilija Batljan nu äger aktier i bolaget till ett värde av drygt 6,1 miljarder, enligt Holdings.

Dessutom förvärvade SBB:s finanschef Rosel Ragnarsson i slutet av augusti 2 014 B-aktier för 96 000 kronor i bolaget.

I Atrium Ljungberg är det storägaren och styrelseordföranden Johan Ljungberg med familj som ökat sitt ägande genom att nyligen köpa aktier för 21,3 miljoner kronor.

Förvärvet gjordes via bolaget Tagehus Holding, och omfattade 100 000 B-akier i Atrium Ljungberg.

De aktuella insiderköpen i NP3 står storägaren och styrelseledamoten Lars Göran Bäckvall för. Han har i tre omgångar på senaste tiden köpt drygt 42 000 aktier i bolaget för sammantaget nio miljoner kronor.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se