Inflation pressar upp räntorna – då vänder det

Inflation pressar upp räntorna – då vänder det

Ekonomi

6 mars 2023

Under februari har marknadsräntorna pressats kraftigt uppåt. Swedbanks makroekonomer räknar med att de rörliga bolåneräntorna stiger ytterligare fram till sommaren.

Efter en tillfällig nedgång i början av året steg marknadsräntorna markant under februari både i Sverige och omvärlden. Fortsatt hög inflation, tillsammans med en minskad oro för recession i den globala ekonomin, kan förklara ränteuppgången. I Sverige steg dessutom obligationsräntorna på beskedet om att Riksbanken ska börja sälja sitt innehav av statsobligationer.

– Marknaderna lär vara volatila även framöver. Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare något fram till sommaren i år. Under nästa år, då inflationen har sjunkit tillbaka och centralbankerna mjuknar, räknar vi med att räntor på lån med kortare löptid sjunker medan långräntor stabiliseras, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Högt inflationsutfall pressar Riksbanken

Swedbank räknar med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan, med 50 punkter i april och ytterligare 25 punkter i juni. Prognosen reviderades upp efter det höga inflationsutfallet i januari och innebär att styrräntan hamnar på 3,75 procent till sommaren. Under nästa år väntas räntesänkningar då den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka.

Stigande bolåneräntor fram till sommaren

Swedbank reviderar upp prognoserna för de genomsnittliga bolåneräntorna på marknaden.

– Vi räknar med att de rörliga bolåneräntorna toppar på knappt 4,5 procent till sommaren för att därefter ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. Riksbankens räntehöjningar väntas få ungefär samma genomslag på de rörliga bolåneräntorna som i fjol. De bundna bolåneräntorna beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer framöver, säger Andreas Wallström.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se