Impact architecture – en investering i hållbarhet
Bild: Peter Westrup

Impact architecture – en investering i hållbarhet

Arkitektur

6 december 2023

Per Olsson är sedan 2019 hållbarhetschef på LINK Arkitektur. Han menar att även om vi får mycket allvarliga rapporter måste vi sätta känslorna åt sidan när det kommer till klimatarbetet. Det finns nämligen bara en väg att gå.

Det kom ett pressmeddelande om att LINK Arkitekturs moderbolag Multiconsult ASA blir majoritetsägare i A-lab och att satsningen på hållbarhet nu blir ännu större. LINK Arkitektur är ett av de fem största arkitektföretagen i Skandinavien och har med sina sammanlagt 500 medarbetare fokus främst på samhällsarkitektur. Hållbar samhällsarkitektur. Jag bokade intervju med Per Olsson, LINKs hållbarhetschef som tidigare jobbat 22 år på Skanska som projekt – och affärsutvecklare och senast som hållbarhetschef för hela koncernen.

– Jag har verkligen vidgat mina vyer sedan jag kom över på den här sidan. Nu inser jag ännu tydligare hur mycket arkitekten kan bidra. I stället för att begränsas av hållbarhet, funktion eller estetik behöver de respekt och handlingsutrymme för sin kreativitet för att kunna leverera riktigt bra lösningar så att vi kan optimera inom alla dessa områden. Hållbarhet exempelvis handlar ju ofta om att gå ifrån invanda lösningar och då krävs det förtroende för varandras kompetenser snarare än detaljstyrning. Allt för att nå slutmålet.

Det handlar om helheten

LINK Arkitektur tog ett strategiskt beslut när man etablerade sig i Sverige – hållbarhet skulle vara en central del av verksamheten.

– Vi har haft en hållbarhetsansvarig på verksamhetsnivå större delen av tiden i Sverige och det är faktiskt ganska unikt i arkitektskrået. Tidigare har hållbarhet varit väldigt projektspecifikt. LINK kommer emellertid från stort fokus på samhällsarkitektur, därför blev det enkelt att jobba med hållbarhet på ett holistiskt sätt. Grundfilosofin finns där, vi har en stark kultur kring samhällsansvar. För oss handlar det inte bara om estetik. På LINK Arkitektur har man skapat ett eget mindset kring hållbar arkitektur.

– Vi kallar det ”impact architecture”. Det handlar inte bara om att investera pengar i en byggd miljö utan även få ut så mycket hållbarhet som möjligt ur ett projekt. Allt bygger såklart på att man förstår vad hållbarhet är, vilka utmaningar som finns i det aktuella projektet och att man förstår hur byggnaden och arkitekturen kan påverka detta. Sedan ska vi se till att realisera så mycket som möjligt av den potentialen. Det är också viktigt att förstå på vilket sätt hållbarhet kan bidra till värden för kunden och samhället, i relation till samhällsekonomiska värden med mera. Det är vår filosofi. Det handlar alltså om att ha en helhetsförståelse för vad hållbarhet är och förstå hur vi genom arkitekturen kan realisera det.

Värdesäkring över tid

Vi brottas fortfarande med att skapa en förståelse för att hållbarhet är en investering, inte en kostnad, fortsätter Per Olsson.

– Även om det inte levererar värde idag säkrar det att investeringen är långsiktigt attraktiv, precis som när man investerar i en hållbar aktie. Hållbarhet handlar helt enkelt om att värdesäkra sin fastighet över tid.

Just incitament som grön finansiering hjälper idag till att styra utvecklingen i rätt riktning.

– Hade vi kommit med det här tänket för fem år sedan hade vi inte fått gehör för det men nu finns det en större förståelse för att det finns ett värde och att detta är riktningen vi alla måste gå. Allt handlar om kunskap, att få människor och företag att förstå vad hållbarhet faktiskt är istället för att bara trilla in i olika certifieringar eller solceller på taket. Jag hoppas att exempelvis EU-taxonomin skapar en större efterfrågan på den kunskapen.

Om utmaning, ansvar och framtid

Är hållbar arkitektur alltid god arkitektur?

– God arkitektur förhåller sig alltid till en rad aspekter, till exempel kvalitet, material, beständighet, funktion, sammanhang, variation etc, därför tycker vi inte att man behöver kompromissa mellan god arkitektur och hållbar arkitektur. Vi ser det snarare som en naturlig del av arbetet, precis som många andra parametrar som tillsammans utgör en helhet.

Vad har arkitektbranschen för ansvar, ni sitter ju på mycket av kunskapen?

– Vi har ett stort samhällsansvar och behöver förse våra beställare med så mycket underlag som möjligt för att de ska kunna fatta välgrundade beslut. Då gäller det att vi kommer in tidigt i projekten, när påverkansmöjligheten är som störst och kostnaden för ändringar är som lägst. Samtidigt arbetar vi med digitala analysverktyg som minskar riskerna, förutser utmaningar, höjer kvaliteten och säkrar resultatet. Men det är just vårt mindset i ”impact architecture” som jag brukar trycka på. Vi kan inte slentrianmässigt föreslå lösningar utan måste i varje enskilt fall se till helheten och vilka insatser som ger störst effekt i just det projektet. More bang for the buck.

Hur ser du på framtiden?

– Med kunskap kommer även insikten om hur illa det är ställt. Men, jag brukar säga att det finns två vägar att gå; ge upp eller göra allt du kan för att, kanske inte lyckas lösa alla problem, men minska effekterna. Och jag ger aldrig upp. Här i arkitektbranschen kan jag verkligen driva frågan. Jag har sålt in byggprojekt och erbjudanden till kommuner och företag i hela mitt liv och gör egentligen fortfarande det. Men nu säljer jag hållbar arkitektur som bidrar till värden för både kunden, samhället och planeten, avslutar Per Olsson.

 

Artikeln är hämtad från World in Property-magasin #2 2023. Läs hela magasinet här.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se