Ikoniskt hotell köps för miljarden Foto: Midland

Ikoniskt hotell köps för miljarden

Transaktion

15 oktober 2018

Det senaste Pandox-förvärvet förväntas slutföras under kvartal 4 i år och kommer redovisas i segmentet fastighetsförvaltning.

 

Pandox har ingått avtal om förvärv av The Midland Manchester, som är ett ikoniskt hotell i det övre premiumsegmentet med 312 rum beläget i hjärtat av Manchester i Storbritannien.

Transaktionen sker med Fattal Hotels Group som operatörspartner, där Pandox, efter en legal omorganisering, behåller fastigheten och operatörsverksamheten överlåts till Fattal.

Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 115 MGBP, varav hotellfastighetens värde uppgår till 102 MGBP, motsvarande cirka 1 210 miljoner.

Förvärvet avses finansieras med nytt banklån och existerande kreditfaciliteter. Hotellet kommer att drivas av Fattal under ett omsättningsbaserat hyresavtal.

Hotellet förväntas 2018 bidra med motsvarande cirka 69 miljoner i hyresintäkter och 66 miljoner i driftnetto, mätt i årstakt.

– Förvärvet av The Midland Manchester är industriellt riktigt och möter Pandox samtliga förvärvskriterier. Hotellet, som har ikonisk status i Manchester, är ett fullservicehotell i det övre premiumsegmentet med ett mycket attraktivt centralt läge och efterfrågan från samtliga delsegment. Hotellet erbjuder tydlig potential till ökade intäkter genom uppgradering av rumsprodukten samt tillskapandet av fler rum. Efter förvärvet kommer Pandox att äga två hotellfastigheter med starka centrala lägen i en stad som är det ekonomiska och kulturella centret i en av de snabbast växande regionerna i Storbritannien, säger Anders Nissen, vd för Pandox.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se