Ikano säljer för 712 miljoner i Skåne Foto: Ikano

Ikano säljer för 712 miljoner i Skåne

Transaktion

4 juli 2018

Två bolag har tecknat avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd om 8 fastigheter i Malmö och 2 fastigheter i Lund.

 

Beståndet omfattar 388 lägenheter och ett mindre antal kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean utgörs av cirka 95 procent bostäder. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 712 miljoner. Säljare är Ikano Bostad och tillträde beräknas ske 3 oktober 2018.

Heimstadens förvärv omfattar fyra fastigheter i Malmö och två fastigheter i Lund, totalt cirka 217 lägenheter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 486 miljoner.

"Mycket glada"

Fastigheterna i Malmö är belägna i stadsdelarna Rörsjöstaden, Slottsstaden och Västra Hamnen och består av totalt 94 lägenheter, några mindre lokaler samt en förskola. Fastigheterna i Lund är belägna i Vildanden samt Brunnshög och inne-håller totalt 123 lägenheter.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva dessa fina fastigheter som väldigt bra kompletterar vårt befintliga bestånd i Malmö och Lund. Portföljen är av mycket hög kvalitét och innehåller till största delen nyreno-verade eller nybyggda lägenheter. Vi är även nöjda med att ha kunnat sam-arbeta med Trianon i denna affär, säger Katarina Sonnevi, transaktionsansvarig på Heimstaden.

Trianons förvärv omfattar fyra fastigheter belägna på Norra och Södra Sofielund i Malmö och består av 171 lägenheter samt ett mindre antal lokaler med en total uthyrningsbar area om cirka 13 400 kvadratmeter.

"Otroligt spännande" 

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 226 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris per kvadratmeter om 16 900 kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och med upptagande av nya lån i enlighet med bolagets policy.

– Sofielund är ett otroligt spännande område med stor potential, centralt beläget i Malmö. De förvärvade fastigheterna passar väldigt väl in i vårt befintliga bestånd samt är i linje med vår strategi att fortsätta stärka vår position i Malmö. Det är även glädjande att genomföra denna affär tillsammans med Heimstaden, säger Olof Andersson vd på Trianon.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se