ICA Fastigheter utvecklar för halv miljard i Lund
ICA Fastigheter utvecklar nya kvarteret Bona Terra i Brunnshög, Lund, i samverkan med Serneke och Lansa.

ICA Fastigheter utvecklar för halv miljard i Lund

Stadsutveckling

20 januari 2022

ICA Fastigheter tecknar avtal med Serneke och Lansa för att utveckla blandstadskvarter i Lund. Investeringen uppgår till drygt en halv miljard kronor.

I Brunnshög i Lund utvecklar ICA Fastigheter ett helt nytt kvarter, Bona Terra, om cirka 22 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en ICA-butik med kompletterande kommersiell service och 258 hyreslägenheter.

ICA Fastigheter har tecknat ett entreprenadavtal med Serneke Sverige, samt ett aktieöverlåtelseavtal med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av bostadsfastigheten.

Entreprenadavtalet mellan ICA Fastigheter och Serneke Sverige avser att i samverkan bygga totalt 22 000 kvadratmeter bestående av såväl ICA-butik och övriga kommersiella ytor som hyreslägenheter.

Det totala ordervärdet för projektet uppgår till drygt 548 miljoner kronor.

 

Sedan tidigare har ICA Fastigheter tecknat ett samverkansavtal med Serneke Sverige avseende projektering.

ICA Fastigheter och Lansa Fastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om ett tillträde av bostadsfastigheten vid färdigställandet 2025.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en allmänt hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten, medan Lansa alltså förvävar bostasdfastigheten. Cushman Wakefield har varit säljrådgivare till ICA Fastigheter i försäljningen.

Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till 2025.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med ICA Fastigheter under första fasen av projektet och är både glada och stolta över att gå vidare tillsammans in i nästa fas. Det är ett spännande projekt på många sätt som vi ser fram emot att byggstarta under våren. Bona Terra kommer även knyta samman och tillföra nya funktioner till området Brunnshög på ett bra sätt, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke. 

– Projektet stämmer bra överens med vår strategi att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt, säger Lansa Fastigheters VD Claes Malmkvist.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se