Hyrestvist – klirr i kassan för indrivare Foto: TT

Hyrestvist – klirr i kassan för indrivare

Reportage

3 maj 2019

En ny företeelse har sett dagens ljus – ett företag köper rätten av andrahandshyresgäster att driva deras tvister om oskäliga hyror i hyresnämnden.

Företaget Orimlig hyra startades i augusti 2018, berättar Oumie Winckler, biträdande jurist på företaget.

– Syftet är att få tillbaka oskäliga överhyror. De flesta känner inte till att man har rätt att få tillbaka pengarna, säger hon.

Problemet med oskäligt höga andrahandshyror är jättestort, förklarar hon, men det kan ofta vara krångligt och obehagligt att driva sitt ärende själv till hyresnämnden för att få rätt.

Överhyran direkt i handen

Företaget har effektiviserat just tvisterna om andrahandshyrorna, och driver tvisten för hyresgästens räkning i hyresnämnderna. Men den oskäliga överhyran kan hyresgästen få tillbaka direkt från Orimlig hyra, med ett avdrag på mellan 20 och 30 procent, som ska täcka företagets processkostnader. På så vis förskotterar Orimlig hyra den ersättning som hyresgästen kan få från sin hyresvärd.

Affärsmodellen, att betala ut pengar direkt till en konsument mot att man får driva deras tvister "på spekulation" är inte ny, men har hittills inte varit så vanlig här i Sverige. I USA är det till exempel brukligt att många skadeståndstvister drivs så – advokaten tar på sig att driva ärendet mot en viss andel av skadeståndet. Här i Sverige har företag nu uppstått som kräver in förseningsersättning för flyg åt konsumenter enligt samma modell.

Intressekonflikter

Men frågan är vart denna typ av juridiska tjänster leder. Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet, vill inte kommentera tjänsten som sådan, men förklarar att detta sätt att driva processer inte är tillåtet för advokater som är medlemmar i samfundet.

– Denna typ av processer leder ofta till intressekonflikter mellan advokaten och klienten. Till exempel om klienten vill dra tillbaka sitt krav, då har advokaten ett egenintresse i fallet, säger Anne Ramberg.

Processerna av den typen leder också till en ökad benägenhet att driva ärenden till domstol.

– Men vi har ett stort problem i Sverige när det gäller tillgången till rättvisan. Den enskildes möjlighet att gå till domstol är begränsad, säger hon och hänvisar till de ekonomiska begränsningar som finns i rättshjälps- och rättsskyddssystemen.

Maria Wisell, konsumentjurisdisk expert på Sveriges Konsumenter, konstaterar att den här typen av rättsliga tjänster uppstår på flera områden. Sveriges Konsumenter har fått en del klagomål på andra företag som sysslar till exempel med att kräva tillbaka ersättning för försenade flyg, men inga på just det här företaget som arbetar med hyrestvister.

– Konsumenter kan oftast göra det som de här företagen gör själva, med hjälp av konsumentvägledare eller av Konsumentverkets Hallå konsument. Men företagen säger sig erbjuda snabbare och enklare hantering. Enligt sin marknadsföring är tjänsterna gratis. Men det är lite lurigt, för det kostar pengar. Och de jobbar bara med ärenden som de tror sig kunna vinna, säger hon.

Dessutom är villkoren i avtalet mellan företaget och konsumenten ofta snåriga, påpekar Maria Wisell.

Fler söker hjälp

Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen, har inga synpunkter på att det startas företag med en specifik inriktning att stötta konsumenter, men säger att den hjälp som erbjuds också ges via Hyresgästföreningen. Där ingår den i medlemsavgiften. Bara under förra året hade de 281 ärenden som avsåg överhyror för andrahandsboenden.

– Det stora problemet bakom detta är bostadsbristen och också krånglig lagstiftning. Det är olika regler för vilka hyror man får ta ut för bostadsrätter och för hyresrätter, säger Marie Linder.

Av TT

Faktaruta

Andrahandshyror

Den som hyr ut en hyresrätt får ta lite extra betalt för möbler, mellan 10 och 15 procents påslag, enligt praxis. För bostadsrättslägenheter är reglerna mer luddiga. Där tillåts nu extra påslag för faktiska kostnader, som ränteutgifter och driftskostnader.

Källa: Hyresgästföreningen och hyresnämnden

 

Hyran till domstol

Reglerna för andrahandshyror innebär att den som betalat för hög hyra kan kräva tillbaka den för ett år tillbaka. Kravet måste ställas inom tre månader från det att hyresavtalet avslutades.

Orimlig hyra driver kravet till hyresnämnden för den sökandes räkning, och kan förskottera överhyran. För besväret tar företaget betalt, mellan 20 och 30 procent av beloppet. Hittills har ett hundratal hyresgäster anlitat hjälpen. Omkring 70 av dem har avgjorts i hyresnämnden runtom i landet, alla tvister har vunnits, enligt företaget. Ett 30-tal tvister har gått till förlikning, det vill säga överenskommelser har gjorts innan ärendena har landat i domstolen.

Tvisten drivs i den sökandes namn. Om den sökande drar tillbaka sitt krav har företaget rätt att rätt att kräva den sökande för att täcka sina processkostnader.

Källa: Orimlig hyra

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se