Hyresrätter till Göteborg – Stena väljer Tornstaden igen Foto: Stena Fastigheter

Hyresrätter till Göteborg – Stena väljer Tornstaden igen

Bostäder

8 juni 2018

Tornstaden har återigen anlitats av Stena för en totalentreprenad av 159 hyresrätter i ett nytt bostadsområde i Göteborg.

Det finns nu ett startbesked för projektet och byggnationen av de tre husen som kommer att ligga i Sisjödal är igång. De första bostäderna beräknas vara klara för första inflyttning under hösten 2019.

I det nya bostadsområdet i södra Göteborg byggs just nu 550 bostäder. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Under 2017 har arbetet med nya vägar och infrastruktur pågått och nu sker byggnation av bostäderna. I Stena Fastigheters projekt pågår just nu prefabmontage och beräknad inflyttning blir etappvis med start i oktober 2019.

– Stena Fastigheter är stolta över att få vara med att utveckla detta attraktiva område på ett långsiktigt sätt. Att det ännu en gång blev Tornstaden, som vi valt att fortsätta vårt täta samarbete med, visar på hur nöjda vi är med deras sätt att arbeta och hur bra det fungerat i våra övriga projekt tillsammans, säger David Berkow, nyproduktionschef för Stena Fastigheter i Göteborg.

Tornstaden har tidigare anlitats av Stena Fastigheter i ett antal projekt. Bland annat i de pågående byggnationerna av 168 nya bostäder i Kallebäcks Torn i Göteborg, samt av 444 lägenheter i Norra Kvarngärdet i Uppsala.

– Samarbetet med Stena Fastigheter har fungerat mycket bra från projektering till produktion även denna gång. Med gemensamma ansträngningar och proaktivt arbete har vi tillsammans lyckats lösa de utmaningar vi stått inför utan att tappa fart eller ekonomiska förutsättningar i projektet, säger Erik Olofsson, vd Byggnads AB Tornstaden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se