Hyresgästföreningen rasar mot Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen rasar mot Fastighetsägarna

Bostäder

15 september 2020

I går presenterar Fastighetsägarna sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021. Nu går Hyresgästföreningen till angrepp.

Enligt branschorganisationen finns ett utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent under 2021. Detta oroar Hyresgästföreningen som menar att extrem återhållsamhet behövs under en pågående pandemi där människor ombes hålla avstånd och hålla sig hemma.

–Idag går WHO ut och varnar för att den nya smittovågen i Europa kommer leda till stigande dödstal i oktober. Idag går även Fastighetsägarnas VD ut och ringer faran över gällande smittspridningen för att kunna kräva högre hyror som ska ”stärka hyresrättens position på bostadsmarknaden”. Det visar på en oförståelse för hyreshushållens situation, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

2019 ansåg Fastighetsägarna (FÄF) att ”Den allmänna hyresutvecklingens koppling till samhällsutvecklingen bör fokusera på hushållens inkomstutveckling” och ansåg att hyrorna borde öka med 3-4 procent. Real disponibel inkomst ökade med 3,4 procent under 2019. Prognosen för 2020 är att den kommer sjunka med 0,9 procent. Arbetslösheten har på bara några månader stigit till nivåer högre än under finanskrisen.

–Med Fastighetsägarnas logik bör hyrorna snarare sänkas. Men vi kan inte bara basera hyresutvecklingen på makroekonomiska nyckeltal, utan snarare lokala förutsättningar på bostadsorterna. När vi undersökt coronas påverkan på hyreshushållen kan vi konstatera att nästan 68 procent av hyresgästerna känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt av pandemin, säger Erik Elmgren, biträdande förbundschef för hyresgästföreningen.

I april beslutades att bolånetagare skulle ges möjlighet att undantas från amorteringskravet fram till augusti 2021. Enligt finansinspektionen behövs åtgärden ”Då osäkerheten om framtiden är stor upplever många hushåll en oro kring sin egen ekonomi.”. Hittills har över 170 000 bostadsägare sänkt sina boendekostnader genom detta undantag. För landets tre miljoner hyresgäster har inga lättnader införts. Istället föreslås nu hyreshöjningar.

–Hyreshöjningar riskerar att knuffa redan hårt ekonomiskt prövade hushåll över kanten. Det är en utveckling som vore förödande för Sverige. Är det verkligen rätt läge att höja hyrorna? Detta borde vara året för extrem återhållsamhet, säger Marie Linder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se