Hyresgäster på Södermalm får 2,5 miljoner kronor

Hyresgäster på Södermalm får 2,5 miljoner kronor

Ekonomi

28 oktober 2022

Efter en långdragen process har Hyresgästföreningen och Stockholmshem nått en uppgörelse som ger hyresgäster i kvarteret Linjalen på Södermalm i Stockholm 2,5 miljoner kronor i ersättning för störningar i samband med flera byggprojekt. 

Hyresgäster i kvarteret Linjalen på Södermalm i Stockholm har under en period 2018 – 2020 varit utsatta för olika typer av störningar på grund av byggprojekt initierat av hyresvärden Stockholmshem. Den största störningen gällde etableringen av en matbutik i kvarteret, som sedan följdes av bland annat en ombyggnation av hotell till studentlägenheter och anläggning av en trappa.   

Hyresgästföreningen företrädde de hyresgäster som störts av byggprojekten och förhandlade under ett års tid med Stockholmshem utan att man kunde enas. Därefter togs beslutet att stämma Stockholmshem i tingsrätten 2021 tillsammans med en av de berörda hyresgästerna. Stämningen ledde till en förlikning som parterna sedan kunde utgå från när man gick tillbaka till förhandlingsbordet.   

Den 21 oktober i år blev uppgörelsen klar och den omfattar 241 lägenheter som får en ersättning i varierande omfattning beroende på var man befinner sig i relation till de dokumenterade störningarna. Ersättningen motsvarar ett belopp om totalt 2 510 000 kronor som ska betalas ut till hyresgästerna.   

– Processen har inte varit smärtfri och det har tagit förvånansvärt lång tid med tanke på att Stockholmshem själva initierat de olika projekten som byggherrar och borde haft bättre insyn. Vi hoppas att vi har ett bättre utgångsläge nästa gång, säger Isseyas Debesay, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm. 

Hyresgästföreningen har i förhandlingarna kämpat för att få med flera trappuppgångar i överenskommelsen. Flera lägenheter omfattades i slutändan och utbetalningen blev större än vad Stockholmshem initialt hade velat gå med på.  

– Vi hade yrkat på att fler skulle få ersättning och även att ersättningen skulle vara högre. Samtidigt är vi glada över att äntligen vara i mål och att många hyresgäster trots allt får en väsentlig ersättning, säger Isseyas Debesay, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se