Hyllie: Klartecken för Ikano, NCC, Trianon och MKB
Malmö stads tekniska nämnd har godkänt nya avtal med Ikano, NCC, Trianon och MKB i Hyllie.

Hyllie: Klartecken för Ikano, NCC, Trianon och MKB

Stadsutveckling

24 mars 2021

Malmö stads tekniska nämnd godkänner fyra nya avtal i  Hyllieäng som ger möjlighet till 400 nya bostäder och 10 000 kvadratmeter kontor.

De fyra avtalen har tecknats med Ikano, NCC, Trianon och MKB.

– Det är ett mycket högt byggtempo i Hyllie och de här nya avtalen gör det möjligt att skapa ännu fler bostäder och arbetsplatser i området. Hyllie är ett mycket attraktivt område med sina utmärkta kommunikationsmöjligheter och sitt breda utbud av handel, kommunal service och gröna områden, säger Christina Andréasson, sektionschef för exploateringsenheten på Malmö stad.

Nya avtal godkända för fyra aktörer

Ikano har fått godkännande för ett markanvisningsavtal gällande fastigheten Badringen 1 i Hyllie. Här ska det byggas bostadshus som kommer att omfatta cirka 125 lägenheter i bostadsrätt- och/eller hyresrättsform samt med lokal i bottenplan. Ikano och Malmö stad har ingått en överenskommelse om social hållbarhet för den aktuella fastigheten

Det godkända markanvisningsavtalet med Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, avser fastigheten Badskon 2. MKB ska bygga bostadshus som omfattar cirka 30 hyresrättslägenheter. Även här finns en gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

För fastigheten Cyklopet 1 har beslut fattats  att förlänga markanvisningsavtalet med NCC som kommer att bygga kontorshus om cirka 10 000 kvadratmeter BTA samt lokal i bottenplan.

Fastigheten Badmössan 1 har sålts till Trianon som får anvisningsavtal och ska bygga bostadshus som omfattar cirka 80 hyresrättslägenheter samt lokal i bottenplan. Också i dett fall har en överenskommelse om social hållbarhet upprättats.

Beslut om tre avtal vid förra sammanträdet

Under förra nämndsammanträdet godkände Malmö stads tekniska nämnd tre avtal i Hyllie:

Försäljning av fastigheten Badskon 1 i Hyllieäng till JM som ska bygga 56 bostadsrätter.

Försäljning av fastigheten Magne 1 i Hyllie allé till MKB som ska bygga 105 hyresrätter, varav 30 av dem i formen kooperativ hyresrätt, samt två lokaler i bottenplan.

Förlöngd byggnadsskyldighet gällande fastigheten Hemvistet 2, ägd av Peab (Annehem) i området Dungen.

Hyllie i expansiv fas

Hyllie är inne i en mycket intensiv utvecklingsfas. Området är ett av Malmös stora exploateringsområden och kallas "Malmös andra stadskärna".

Här finns en tät och blandad stadsbebyggelse och goda kommunikationer med bland annat Kastrup som man når på tolv minuter. Förutom Hyllies stora målpunkter, som Hyllie station, Malmö Arena, Malmömässan, Emporia och Hylliebadet rymmer stadsdelen i nuläget cirka 50 000 kvadratmeter kontor och 600 hotellrum. Samtidigt bor närmare 5 500 personer i Hyllie idag, i nästan 3 000 färdigställda bostäder.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se