Huspriserna två procent högre Foto: TT

Huspriserna två procent högre

Ekonomi

12 oktober 2018

Priserna på småhus har stigit med två procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period.

Jämfört med juli–september 2017 har priserna stigit med en procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 15 av 21 län. I tre län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 15 av 21 län. I fem län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se