Huspriserna tre procent högre

Huspriserna tre procent högre

Bostäder

10 oktober 2019

Priserna på småhus har stigit med tre procent under den senaste tremånadersperioden, juli–september, jämfört med föregående tremånadersperiod.

Även jämfört med juli–september 2018 har priserna stigit med tre procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 20 av 21 län. I ett län var priserna oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i 17 av 21 län. I två län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se