Husbyggandet något starkare än väntat Husbyggandet något starkare än väntat. Foto: Navet & Mickael Tannus

Husbyggandet något starkare än väntat

Analys

25 november 2019

Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, som kommer att presenteras i slutet av december, redovisas färsk statistik och justerade prognoser för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler. Jens Linderoth, som är analysansvarig på företaget, kommenterar utvecklingen. Totalt beräknas det samlade värdet på husbyggnadsinvesteringarna under kvartal 1-3 i år uppgå till ca 185 miljarder kronor.

Takten i investeringarna ger signaler om att volymen i år kan komma att landa i nivå med förra årets. Vi är emellertid något mer pessimistiska och väntar oss en svag minskning i år med 5 procent. Vi noterade att bostadsbyggandet låg väl i linje med våra prognoser, däremot visade utfallet inom privata och offentliga lokaler en något starkare utveckling än vi hade förväntat oss. På det hela taget låg utvecklingen i paritet med våra förväntningar. Vi kommer dock att lyfta prognosen något för det samlade husbyggandet i år, medan 2020 och 2021 fortsätter att visa nolltillväxt, säger Jens Linderoth, analysansvarig. 

Källa: NAVET Analytics

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se