Humlegårdens starka förvaltningsresultat
Anneli Jansson, vd, Humlegården. Foto: Humlegården

Humlegårdens starka förvaltningsresultat

Ekonomi

21 februari 2018

Humlegårdens årsrapport presenteras i dag. Vd Anneli Jansson har flera skäl till att vara nöjd med det gångna 2017.

 

Humlegården fick ett bra 2017. Kontorsmarknaden i Stockholm har präglats av en stark hyrestillväxt och stor efterfrågan vilket inneburit att bolaget visar ett ett starkt resultat. Det landar på om 1 749 miljoner kronor mot föregående år då det låg på 1 390 miljoner.

Värdet på bolagets bestånd har ökade under 2017 med 4,2 miljarder och uppgick vid årets slut till 22 miljarder. Värdeökningen i jämförbart bestånd var 9 procent.

Den årliga avkastningen på substansvärdet uppgick till 21 procent. Detta är en bit över målet för avkastning som var kring om 8 procent över en konjunkturcykel.

Bolagets vd, Anneli Jansson, är nöjd och ser positivt på framtiden.

– Förvaltningsresultatet har ökat med hela 30 procent jämfört med föregående år, ett resultat av vårt fokus på ökad lönsamhet i verksamheten. Långsiktig tillväxt i kassaflödet är en viktig förutsättning för att kunna leverera stark avkastning även framgent, säger hon i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Humlegårdens goda 2017:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 056 mkr (982), en ökning med 8 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,3 procent (92,5), vilket är en förbättring med 1,8 procentenheter jämfört med 31 december 2016.
  • Driftöverskottet ökade med 14 procent till 756 mkr (665). Ökningen beror på högre hyresnivåer i samband med omförhandlingar och nyuthyrningar, sänkta underhållskostnader samt tillskott från förvärvade fastigheter. I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 12 procent.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 627 mkr (1 512), vilket är en ökning med 9 procent i förhållande till fastighetsvärdet 2016-12-31.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 494 mkr (381). Resultat efter skatt uppgick till 1 749 mkr (1 390).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 22 050 mkr (17 806).
  • Substansvärdet per aktie ökade med 21 procent (21) under året.

Källa: Humlegården

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se