Humlegården når mål om 100 procent grön finansiering
T-House vid Engelbrektsplan och övriga fastigheter i Humlegårdens portfölj är nu fullt ut grönt finansierade. (Foto: Gustav Kaiser)

Humlegården når mål om 100 procent grön finansiering

Ekonomi

22 september 2021

Som ett av få fastighetsbolag i Sverige har Humlegården nu uppnått målet om att all finansiering ska vara grön.

Satsningen är en central del i bolagets hållbarhetsarbete och bidrar till utvecklingen av hållbara fastigheter och stadsmiljöer.

Humlegården lanserade det första gröna ramverket 2017 och satte då ett mål om att all finansiering skulle vara grön 2021.

Den 6 september 2021 löstes de sista banklånen som ännu inte omvandlats till gröna, vilket innebär att 100 procent av koncernens räntebärande skulder nu är gröna.

Kraven är höga i det ramverk som definierar vilka typer av investeringar som finansieringen kan allokeras till. Det gör att den gröna finansieringen bidrar starkt till utvecklingen av hållbara fastigheter och stadsmiljöer, samtidigt som det även innebär bättre villkor och sänkt refinansieringsrisk.

Bidrar till utveckling av hållbara städer

Humlegårdens gröna ramverk har en stark koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling och inkluderar långsiktiga energi- och klimatmålsättningar.

Energianvändningen ska minska med 32 procent till år 2030 och Humlegården ska vara klimatneutrala senast år 2045.

Genom att följa ramverket bidrar såväl Humlegården som långivarna i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Finansiering inom det gröna ramverket behöver inte knytas till en specifik fastighet eller särskilt projekt, utan kan allokeras till en pool av fastigheter eller till investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.

För Humlegården är det prioriterat att inte bara miljöcertifiera de nyproducerade och moderna fastigheterna utan även de äldre fastigheterna.

Ofta är marginalnyttan av investeringar i energibesparingar större i de äldre fastigheterna än i de moderna. Där kan satsningarna verkligen göra skillnad för klimatet.

− Det pågår flera satsningar inom Humlegården som syftar till att bidra till en hållbar utveckling, såsom arbetet med att miljöcertifiera alla våra fastigheter, målet om att nå klimatneutralitet senast 2045 och ett forskningsprojekt med fokus på cirkulär ekonomi. Vårt mål om att all vår finansiering ska vara grön är även det en viktig grundbult i vår strävan mot att skapa attraktiva och hållbara arbets- och stadsmiljöer samt långsiktig lönsamhet. Därför är det mycket glädjande att vi nu uppnått 100 procent grön finansiering, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se