Humlegården: Ökade hyresnivåer i Q1
_Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor och vi möter denna efterfrågan, menar VD Anneli Jansson.

Humlegården: Ökade hyresnivåer i Q1

Ekonomi

17 maj 2021

Humlegården rapporterar positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal under Q1 2021.

 

Humlegården inleder året med en fortsatt god utveckling. Under det första kvartalet noteras en positiv nettouthyrning, en stabil uthyrningsgrad samt ökade hyresnivåer i omförhandlade avtal.

- Humlegården bibehåller den stabila utvecklingen under årets första kvartal. Kunderna söker attraktiva kontor i intressanta sammanhang och vi möter denna efterfrågan väl med vårt erbjudande. Vi lägger stort fokus på att guida kunderna till flexibla kontorslösningar som både stödjer olika arbetssätt och skapar en naturlig mötesplats för verksamheten, skriver VD Anneli Jansson i sin kommentar till rapporten och fortsätter:

– Vår kombination av ständig utveckling av kunderbjudandet, stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapar en bra position inför framtiden. Under perioden har vi tagit nya steg på resan mot 100 procent grön finansiering. Satsningen är en central del i vårt hållbarhetsarbete och det är glädjande att vi nu uppnått hela 88 procent.

Summering av Q1 2021 för Hunmlegården:

*Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 400 mkr (389), även i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent.

*Nettouthyrningen uppgick till 2 mkr (29). Exklusive uppsagda hyresavtal avseende kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till 9 mkr.

*Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 8 procent (4). Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (95).

*Driftöverskottet ökade med 1 procent till 289 mkr (285). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent.

*Överskottsgraden uppgick till 72 procent (73).

*Finansnettot uppgick till –58 mkr (–57).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 216 mkr (216).

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 386 mkr (65).

*Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Av hyresfordringar för det första kvartalet har drygt 99 procent betalats in.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se