Humlegården inleder året starkt
Anneli Jansson - VD

Humlegården inleder året starkt

Ekonomi

16 maj 2022

När det första kvartalet summeras visar Humlegården en fortsatt positiv och stabil utveckling. Förvaltningsresultatet ökar tvåsiffrigt och även driftöverskottet i jämförbart bestånd växer stadigt.

Under perioden har Humlegården även erhållit starka ratings från både Moody’s och Standard & Poor’s.

Januari-mars 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 436 mkr (400), i jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 8 procent.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 18 procent (8).
 • Driftöverskottet ökade med 9 procent till 316 mkr (289) och i jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 8 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
 • Finansnettot uppgick till –48 mkr (–58), en förbättring med cirka 16 procent främst till följd av minskade räntekostnader.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent och uppgick till 255 mkr (216).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 542 mkr (386).

Jämförelsetalen avser perioden januari-mars 2021

Flera framgångsrika nyuthyrningar och omförhandlingar

Intresset för kontor av hög kvalitet i attraktiva lägen är fortsatt stort och under den aktuella perioden har flera framgångsrika nyuthyrningar och omförhandlingar ägt rum. Advokatbyrån Hannes Snellman, som varit kund sedan 2009, har valt att förlänga sitt avtal om 2 400 kvm på Kungsträdgårdsgatan 20. I Norra Station har techbolaget Budbee valt att utöka sin yta och hyr ytterligare 700 kvm. I Solna strand etablerades i april Sveriges första Wolt Market, en 500 kvm stor fysisk butik för e-handel, där livsmedel beställs via en app och levereras inom 30 minuter.

Fokus på platsutveckling

Att skapa intressanta sammanhang och attraktiva platser är en central del i vårt arbete. De pågående utvecklingsprojekten i Hagastaden och Solna strand, Norra Station och Origo, löper enligt plan. I april lanserades Humlegårdens senaste satsning, Greenhouse Solna strand. Här utvecklas en befintlig byggnad i utmärkt läge strax intill tunnelbanestationen, med ett stort fokus på hållbarhet. Resultatet är moderna kontor och utmärkt service i en dynamisk miljö. Inflyttning påbörjas i slutet av 2023.

En robust finansiell profil

Under våren har Humlegårdens stabila finansiella ställning, diversifierade och kreditvärdiga kundbas samt högkvalitativa fastighetsportfölj bekräftats genom två starka investment grade ratings. Moody’s uppdaterade Humlegårdens betyg till Baa1 och Standard & Poor’s gav Humlegården betyget BBB+, båda med stabila utsikter.

Humlegården arbetar aktivt med att upprätthålla en robust finansiell profil där lång kapitalbindning, låg andel förfall inom 12 månader, jämnt spridda förfall och tidig refinansiering står i fokus. Vid utgången av kvartalet uppvisas stabila nyckeltal.

 • Belåningsgrad uppgick till 32,5 procent
 • Skuldkvoten sjönk till 10 gånger
 • Räntetäckningsgraden förbättrades till 6,5 gånger
 • Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 1,45 procent

Finansieringsbehovet under första kvartalet har varit väldigt begränsat och uteslutande relaterat till refinansiering av gröna företagscertifikat. Obligationer om 64 mkr förföll i början på året utan att refinansieras.

– Våren har förstås präglats av situationen i Ukraina. Vilka konsekvenser turbulensen i omvärlden kommer att få på lång sikt är fortfarande svåra att förutse. Läget betonar vikten av stabilitet och att arbeta långsiktigt. Vi bibehåller den positiva utvecklingen under årets första kvartal och kan notera både stabila nyckeltal och en fortsatt stor efterfrågan på kontor av hög kvalitet i attraktiva lägen. Särskilt glädjande är de starka kreditratingsbetyg vi erhållit under våren. En höjd rating i dagens marknadsläge är ett styrkebesked. Humlegården har en stark position och en tydlig strategi för hur vi ska fortsätta arbetet med att utveckla vårt kunderbjudande och skapa attraktiva platser, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se