Humlegården gör unikt Sthlms-förvärv
Landbyska verket 8 och 9, belägna intill Engelbrektsplan. Till höger anas en av Humlegårdens fastighet i kv. Österbotten. Foto: Jonas Malmström

Humlegården gör unikt Sthlms-förvärv

Transaktion

19 december 2019

Genom tillskottet stärker Humlegården sitt kluster kring Engelbrektsplan, där bolaget ser möjligheter som kommer att utveckla platsen ytterligare.

Humlegården har förvärvat kontorsfastigheterna Landbyska verket 8 och 9 vid Engelbrektsplan i Stockholm. Säljare är Midroc.

Fastigheterna Landbyska verket 8 och 9 omfattar totalt cirka 12 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på två huskroppar från 1915 och 1981. Humlegården äger sedan tidigare över 24 000 kvm runt Engelbrektsplan, bland annat fastigheten T-House i kvarteret Sparbössan. Sammantaget bildas ett sällsynt starkt kluster i ett attraktivt område, där det finns goda möjligheter att skapa ett samspel mellan husen och stärka kunderbjudandet i kvarteret.

Lång erfarenhet av förädling i centrala lägen

Humlegården är en långsiktig, aktiv förvaltare som även genomför utvecklingsprojekt. Flera av fastigheterna i beståndet i innerstaden har förädlats för att både möta dagens krav på funktionalitet och hållbarhet samtidigt som de ursprungliga värdena bevaras. Bolaget ser potentialen även i detta förvärv.

- Landbyska verket passar väl in i vår profil och vi kommer att se på kvarteret som helhet, där vi inkluderar alla våra fastigheter runt Engelbrektsplan. Det finns stora möjligheter att skapa ett utbyte mellan fastigheterna och på så vis stärka kunderbjudandet. Här kan vi ta ett helhetsgrepp om en central plats som vi tror kan nyttjas på ett bättre sätt, i ett sällsynt bra läge alldeles intill en av Stockholms största parker, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Fastigheterna tillträddes igår, den 18 december 2019. Advokatfirman Törngren Magnell har varit köparens juridiska ombud. Humlegården har kommit överens med säljaren om att inte offentliggöra köpeskillingen och det underliggande fastighetsvärdet i försäljningen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se