Humlegården gör stark miljardresultat Grow. En av Humlegårdens framgångsrika fastigheter.Foto: Humlegården

Humlegården gör stark miljardresultat

Ekonomi

12 juli 2018

Deras strategi visar sig vara lyckad. Nu kan Humlegårdens vd Anneli Jansson visa en rykande raketrapport för första halvåret 2018.

 

Uthyrningsmålen för bolagets första halvåret har överträffat förväntningarna och flera omförhandlingar har ägt rum. Bland bolagets nytillkomna kunderna återfinns Nordnet Bank, som etablerat sitt huvudkontor i lokaler om 7 200 kvadratmeter i fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen.

Och siffrorna som bolaget publicerar i dag i sin halvårsrapport tyder på att arbetet bär frukt. Bland annat har förvaltningsresultatet dragit i väg hela 42 procent samtidigt som hyresintäkterna steg till närmare 600 miljoner.

Resultatet efter skatt uppgick till över 1,3 miljarder.

– Vår förändrade affärsmodell med fokus på löpande avkastning samt vår starka balansräkning gör att Humlegården är väl positionerat framåt för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår, oavsett hur marknaden utvecklas. När vi summerar årets sex första månader visar det på en mycket bra start. Det är resultatet av en tydlig inriktning och hårt arbete från våra medarbetare, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.

Av Redaktionen

Faktaruta

Humlegården januari till juni 2018:

  • Hyresintäkterna uppgick till 599 mkr (523), en ökning med 14 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent, oförändrat jämfört med 2017-12-31 (94).
  • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 434 mkr (373). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (71).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 244 mkr (1 067), vilket är en ökning med 6 procent i förhållande till fastighetsvärdet 2017-12-31.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 324 mkr (229).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 349 mkr (1 048).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 23 706 mkr, en ökning med 1,7 mdr jämfört med 2017-12-31.
  • Substansvärdet per aktie ökade med 12 procent (12) under första halvåret.

Källa: Humlegården

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se