Humlegården: Anvisning om 40 000 kvm i Solna
Anvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter fördelat på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.

Humlegården: Anvisning om 40 000 kvm i Solna

Transaktion

14 september 2021

Humlegården tecknar principöverenskommelse med Solna stad om en markanvisning i Solna strand. Anvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter.

Bruttoarean är fördelad på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.

Förvärvet möjliggör en fortsatt utveckling av stadsdelen, där Humlegården genomfört flera stora satsningar de senaste åren.

Solna stads kommunstyrelse har fattat beslut om en principöverenskommelse mellan Solna stad och Humlegården avseende en markanvisning i Solna strand.

Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att utvecklas och dagens barriärer överbryggas, bland annat genom överdäckning.

Humlegården äger redan idag flera fastigheter intill de tre kvarteren som principöverenskommelsen avser. Byggstart bedöms kunna ske 2032.

Solna strand är redan idag ett attraktivt område där över 10 000 personer arbetar. Här återfinns såväl myndigheter och stora huvudkontor som mindre företag.

Principöverenskommelsen möjliggör en fortsatt utveckling av stadsdelen, där nya stadskvarter som erbjuder intressanta sammanhang och en inspirerande miljö stärker Solna strand som destination ytterligare.

– Nu fortsätter utvecklingen av centrala Huvudsta och Solna strand, med nya gröna kvarter som växer fram när järnvägen förläggs i tunnel. Samarbetet med Humlegården ger oss en stabil aktör som kan bidra till Solnas just nu mest ambitiösa och omfattande stadsutvecklingsprojekt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Utmärkt kommunikationsläge

Solna strands kommunikationsläge är utmärkt, med access till tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg och Tvärbana samt flera busslinjer. I samband med uppförandet av Sundbybergs nya resecentrum etableras en ny uppgång mot Solna strand, något som kommer att stärka kommunikationerna ytterligare, samtidigt som Sundbyberg centrum, Solna strand och Solna Business Park binds samman.

De aktuella byggrätterna är belägna strax intill denna starka nod, vilket gör platsen mycket attraktiv.

– Markanvisningen möjliggör en fortsatt utveckling av kvarteren i Solna strands norra delar, där vi sedan tidigare har en stark position med flera attraktiva fastigheter. Satsningen är även i linje med Humlegårdens fokus på platser med tillgång till spårbunden kollektivtrafik, en grundbult i arbetet med att utveckla hållbara stadsdelar, säger Anneli Jansson, VD på Humlegården Fastigheter.

Omfattande utveckling i stadsdelen

Humlegården har tidigare genomfört flera stora satsningar i Solna strand.

I anslutning till den aktuella markanvisningen återfinns Swedbanks huvudkontor, Grow Hotel och den intilliggande kontorsfastigheten Grow.

Mitt i detta område pågår just nu uppförandet av det nya kvarteret Origo där den första etappen omfattar 18 000 kvm med inflyttning från 2023. Här skapas moderna kontor och service samt nya stråk och mötesplatser som länkar samman kvarteret.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se