Hufvudstaden vaccinvinnare? – Lundbergs storköper Lundbergsföretagen med VD Fredrik Lundberg har de senaste dagarna handlat aktier för drygt 73 miljoner i Hufvudstaden.

Hufvudstaden vaccinvinnare? – Lundbergs storköper

Analys

22 mars 2021

Hufvudstaden störtdök på börsen förra våren och Q4-rapporten tyngdes av corona-effekter. Men blir bolaget snart vaccinvinnare och börsraket?

Sedan dess har det varit något av en berg- och dalbana kopplad till hur bilden av pandemin skiftat. Kursen har varierat mellan 108 och 138 kronor.

Den senaste månaden har dock kurvan pekat stadigt uppåt med en uppgång på 7,38 procent och en kurs på 126,7 kronor vid fredagens stängning.

Storköp av storägaren

De senaste dagarna har Hufvudstadens största ägaren, Lundbergsföretagen, gjort stora aktieköp i Hufvudstaden. I slutet av veckan förvärvades aktier för sammantaget 73,4 miljoner kronor. Inköpen skedde i några omgångar till en kurs på 125,62 och 125,43 kronor per aktie.

Även Hufvudstadens VD och vice VD har handlat aktier i bolaget den senaste tiden. VD Ivo Stopner har i ett antal omgångar under mars ökat sitt innehav med några tusen aktier. Vice VD Anders Nygren köpte för några dagar sedan sina första 1 000 aktier i Hufvudstaden. Och allt fler bedömare ser en kommande vaccinvinnare i Hufvudstaden.

"Alldeles för hög sugstansrabatt"

Att bolaget handlas till mycket hög substansrabatt är de flesta överens om.

Swedbanks aktiestrateg Robert Oldstrand lyfter fram Hufvudstaden som en av aktierna på Stockholmsbörsen med störst uppsida. Han listar bolaget om ett av tio potentiella ”vaccinvinnare”.

I Swedbanks ”Aktiellt” utrycker han saken så här:

– Fastighetsbolaget Hufvudstaden, som äger kontors- och butiksfastigheter i centrala lägen i Stockholm och Göteborg, handlas idag liksom sektorkollegan Fabege med rejäl substansrabatt.

– Exakt hur vi kommer att organisera kontorsarbete och om vi kommer att behöva lika stora kontorsytor som tidigare när pandemin är över går naturligtvis inte att säga idag. Men innan den senaste vågen av covid-19 drog fram ökade i alla fall mängden personer i rörelse i centrala Göteborg och Stockholm till nästan normala nivåer. Och om vi får en återgång till ungefär där vi var före pandemin är rabatten mot substansvärdet i dessa båda bolag alldeles för stor.

"För stor diskrepans i värdering"

Även analytikern Albin Sandberg på Kepler Cheuvreux har samma åsikt. I senaste analysen skriver han följande:

– Hufvudstadens fastigheter ligger på de bästa lägena i Stockholm och Göteborg, och även om utsikten för butikslokaler generellt ser utmanande ut, bedömer vi att lågpunkten passerats samt att utsikten för kontorslokaler kommer fortsätta vara stabil.

I spåren av en ökad oro för butiksexponering ser Sanberg att en alldeles för stor diskrepans nåtts mellan direktmarknaden och hur börsen värderar bolagets tillgångar.

– I centrala Stockholm (CBD) har transaktioner gått för mellan 130-200 000 kronor per kvadratmeter medan den implicita värderingen av Hufvudstaden är 90 000 kronor per kvadratmeter. Detta innebär att bolaget nu handlas till en betydligt högre substansrabatt än vad vi anser vara motiverat.

Sandberg pekar också på att Hufvudstaden har en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 16 procent.

– Vi ser det vidare som en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om modesta 500 miljoner kronor (två procent av börsvärdet).

"Attraktivt värderad"

Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd, den starka balansräkningen och den stora rabatt som bolaget handlas till ser Sandberg och Kepler Cheuvreux aktien som attraktivt värderad.

– I takt med en generellt minskad oro för butiksexponering ser vi därmed en stor omvärderingspotential, menar Albin Sandberg.

Återstår att se om kursuppgången den gångna månaden fortsätter även denna vecka för Hufvudstaden.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se