Hufvudstaden utvecklar Kv Johanna i Göteborg Hufvudstaden utvecklar kvarteret Johanna med NCC som entreprenör.

Hufvudstaden utvecklar Kv Johanna i Göteborg

Stadsutveckling

19 maj 2021

Hufvudstaden utvecklar nu kvarteret Johanna i Göteborg med NCC som huvudentreprenör. Nu ska området få nytt liv efter branden.

I Fredstan i hjärtat av Göteborg, ett stenkast från Centralen, ligger Hufvudstadens kvarter Johanna, bestående av fyra befintliga byggnader samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått obebyggd efter en brand.

Nu inleds ett stort utvecklingsprojekt där kvarteret på ett varsamt sätt kommer att genomgå både om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras.

– Utvecklingen av Kvarteret Johanna är ett av Hufvudstadens största projekt under 2000-talet. Ambitionerna är mycket höga och vi kommer att skapa något helt unikt i detta kvarter. Efter ett mycket gott samarbete med staden under planprocessen känns det nu riktigt bra att vi tecknat ett samarbetsavtal med NCC och kan starta projektet”, säger Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Göteborg, Hufvudstaden.

Stadsdelen Fredstan kommer att tillföras moderna och flexibla butiks- och kontorslokaler som stärker och utvecklar citykärnan. Totalt kommer kvarteret att inrymma ca 44 000 kvm, varav ca 22 000 kvm helt nybyggda ytor. Under 2021 görs vissa förberedelser i fastigheterna och i början av 2022 startar ombyggnationen. Hela projektet ska vara klart under slutet av 2025.

– Det här projektet är stort, innehåller många komplexa delar och ska dessutom utföras mitt i centrala Göteborg. Det ställer höga krav på oss som entreprenörer och vi ser fram emot att nu förverkliga detta tillsammans med Hufvudstaden”, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se