Hufvudstaden tappar – så hårt slog corona mot bolaget

Hufvudstaden tappar – så hårt slog corona mot bolaget

Ekonomi

6 november 2020

Hufvudstaden redovisar en stor nedgång i nettoresultatet för första halvåret. Orsaken är att kundsegmentet restaurang och handel drabbats hårt av pandemin.

Anledningen är hyresrabatter, uteblivna hyror och kundtapp för Hufvudstaden. Men bolagets profil och strategi med centrala lägen i landets två största städer ligger kvar och en rad offensiva satsningar görs, säger VD Ivo Stopner till World in Property.

Under halvåret minskade Hufvudstadens nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen med 7 procent till 1 314 mnkr (1 408), Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 930 mnkr (1 029).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 003 mnkr (2 045), motsvarande -4,87 kronor per aktie (9,91). Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).

Resultatnedgången beror främst på tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Corona-pandemin.

– När smittspridningen i samhället avtog under sommaren kunde vi se en viss stabilisering och återhämtning på våra handelsplatser i centrala Stockholm och Göteborg. Vi var dock en bra bit ifrån föregående års siffror vilket gjorde att många hyresgäster inom handel och restaurang fortsatte att tappa försäljning under det tredje kvartalet, förklarar VD Ivo Stopner.

Hyresrabatter kostade 92 mkr

– Vi har ofta långa relationer med våra hyresgäster och vill hjälpa de vi tror har en potential på lång sikt. Därför har vi valt att bevilja ett antal hyresgäster tillfälliga hyresrabatter även under detta kvartal. Sammantaget uppgick våra hyresrabatter under det tredje kvartalet till 42 miljoner kronor. För kvartal två uppgick hyresrabatterna till ca 90 miljoner varav 40 miljoner täcktes av det statliga hyresstödet, säger Ivo Stopner. Alltså kostade rabatterna bolaget 92 miljoner under fösta halvåret.

Kundförlusterna inom butik och restaurang utgörs i första hand av obetalda hyresinbetalningar - fram till 30 september - men också några enstaka konkurser.

– Ökningen av hyresvakansen som vi nu ser förklaras främst av ett par kontorsavflyttningar. För flera av dessa ytor har nya hyresavtal redan tecknats. Vi har också haft några butikshyresgäster som försatts i konkurs eller flyttat, berättar Ivo Stopner.

Även under Q4 kommer Hufvudstaden att diskutera ytterligare lösningar med hyresgäster som drabbats av Corona-problematiken.

Stora utvecklingsprojekt

Samtidigt satsar bolaget fortsatt på en rad utvecklings- och renoveringsprojekt.

– Hufvudstaden har ovanligt många intressanta fastighetsutvecklingsprojekt igång. Skären 9 i korsningen Norrlandsgatan och Smålandsgatan, Stockholm, är inne i sitt slutskede och Vinge som satt här tidigare på flera våningar har flyttat tillbaka. På de resterande kontorsvåningarna 1 och 2 kommer vi att starta vårt nya coworking-koncept Cecil och där är det full fart inför invigning och inflyttning i början av 2021, säger Ivo Stopner.

– I Göteborg är vi uppstartsfasen på ett av våra största projekt – Johanna i Fredstan, nära centralen - som utgörs av kvarteret Inom Vallgraven 12. Vi har en färdig detaljplan som innebär en förtätning med kontorsytor och handel om ca 15 000 kvadratmeter.

– Sedan genomför vi rivningar bakom fasaden till Vildmannen 7 i Bibliotekstan, Stockholm, som eldhärjades i november 2017. Här ska vi bygga upp en ny högkvalitativ fastighet innehållande bostäder, kontor och butiker.

Strategin ligger fast

Ivo Stopner understryker att Hufvudstadens strategi ligger fast.

– Vi har inte under det senaste året gjort några större ändringar i vårt innehavs profil. Vår affärsmodell med centralt belägna fastigheter för kontor och butik i Sveriges två största städer står kvar. Även om pandemin påverkar cityhandeln extra hårt just nu är vi övertygade om att våra fastigheters centrala lägen långsiktigt kommer att vara attraktiva för både kontor och butiker.

Hufvudstaden utvecklar även sitt arbete inom hållbarhet och digitalisering.

– De största hållbarhetssatsningarna just nu är integrerade i våra nya projekt. Här har vi bland annat satt upp ett mål om låg klimatpåverkan och en minskad energianvändning och därför bland annat installerat solceller, geoenergi och en digital övervakning och styrning av fastigheten. Vi gör också stora satsningar på gröna gårdar och tak som gynnar en biologisk mångfald. De nya stora projekten certifieras enligt BREEAM på en hög nivå.

– Det är mycket glädjande att vi för tredje året i rad placerar oss i toppen på Large-Cap listan över fastighetsbolag med de nöjdaste kunderna. Vi arbetar med egen personal och små förvaltningsområden som gör att vi alltid har nära till kunden, det är de viktigaste delarna bakom de goda betyget, menar Ivo Stopner.

Av Jörgen Hällström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se