Hufvudstaden möblerar om i ledningen Frida Wijkström blir ny chef för Affärsområde Stockholm och Karl Palm tillträder tjänsten som projektchef i Stockholm.

Hufvudstaden möblerar om i ledningen

Personnytt

14 december 2021

I samband med att Anders Nygren tillträder som VD för Hufvudstaden den 1 januari 2022 utses nya chefer för Affärsområde Stockholm och Affärsutveckling.

De nya cheferna kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning.

Ny chef för Affärsområde Stockholm blir Frida Wijkström. Frida är utbildad civilingenjör och har arbetat hos Hufvudstaden i två omgångar sedan 2008. Hon har bland annat varit förvaltningschef för Stockholm Väst respektive Parkaden och nu senast chef för Hufvudstadens Cecil Coworking.

Ny chef för Affärsutveckling blir Karl Palm som närmast kommer från rollen som Hufvudstadens projektchef i Stockholm. Karl är utbildad högskoleingenjör och har varit anställd sedan 2014. Han tar över efter Mattias Nygårds som från den 1 december 2021 är affärsutvecklare på Hufvudstaden.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats internrekrytera två mycket kompetenta och erfarna personer till viktiga ledningspositioner i bolaget. Jag har jobbat nära både Frida och Karl under flera år och sett vilket driv och engagemang de båda har. Ovärderliga egenskaper som kommer att vara en stor tillgång i deras nya chefsroller och i arbetet tillsammans med oss övriga i koncernledningen, säger Anders Nygren, tillträdande VD i Hufvudstaden.

Den sista december 2021 slutar Ivo Stopner för att gå i pension efter att ha arbetat mer än 30 år i bolaget, varav de senaste 22 åren som VD.

– Det har varit oerhört stimulerande och utvecklande att under så lång tid haft förmånen att leda detta fina företag. Jag känner mig mycket trygg med att lämna över stafettpinnen till Anders Nygren som tillsammans med övriga i koncernledningen och bolagets alla kompetenta och engagerade medarbetare kommer ta Hufvudstaden vidare in i framtiden, säger Ivo Stopner.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se