Hufvudstaden lanserar ramverk för gröna obligationer – Det gröna ramverket är en naturlig del i Hufvudstadens hållbarhetsarbete och ett viktigt stöd i omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan, säger Ivo Stopner, VD på Hufvudstaden.

Hufvudstaden lanserar ramverk för gröna obligationer

sustainability

30 september 2021

Hufvudstaden lanserar nu ett ramverk för gröna obligationer. Samtidigt utökas det befintliga MTN-programmet till 12 miljarder kronor för upplåning på den svenska obligationsmarknaden. 

Syftet med det nya gröna ramverket är att finansiera gröna fastigheter samt investera i projekt inom klimatomställning och hållbarhet.

Ramverket har genomgått en oberoende granskning av Cicero (Cicero Shades of Green) som utfärdat en second opinion med betyget ”Medium Green” avseende de gröna villkoren samt ”Excellent” avseende styrning.

– Det gröna ramverket är en naturlig del i Hufvudstadens hållbarhetsarbete och ett viktigt stöd i omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan, säger Ivo Stopner, VD på Hufvudstaden.

Ramverket bygger på Green Bond Principles och har tagits fram i samråd med Svenska Handelsbanken.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se