Hufvudstaden: Klart med första gröna obligationen – Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i Hufvudstadens verksamhet och emissionen är ett viktigt steg för att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål, säger Ivo Stopner, VD på Hufvudstaden.

Hufvudstaden: Klart med första gröna obligationen

Ekonomi

11 oktober 2021

Hufvudstaden genomförde under fredagen sin första emission av gröna obligationslån om sammanlagt en miljard kronor.

Detta inom ramen för det befintliga MTN-programmet som nyligen utökades till tolv miljarder kronor.

Obligationslånet emitterades med en löptid på fem år med förfall den 14 oktober 2026 och löper med en årlig fast ränta om 1,293 %.

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Hufvudstadens gröna ramverk.

– Vi är mycket glada för det positiva mottagandet av vår första gröna obligation. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i Hufvudstadens verksamhet och emissionen är ett viktigt steg för att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål, säger Ivo Stopner, VD på Hufvudstaden.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Handelsbanken har varit rådgivare vid framtagandet av det gröna ramverket och även arrangerat emissionen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se